Fiddler Ideas

The free web debugging proxy for any browser, system or platform.

JSON deserialize error

this is RAW data:

{"State":1,"Message":null,"Total":1,"Rows":[{"Lsd_ServiceID":22003000140111038,"Lsd_DataType":null,"Lsd_GPSTime":"2016-06-06 11:22:36","Lsd_RecvTime":"2016-06-06 11:22:40","Lsd_GPSFlag":129,"Lsd_Longitude":114.125244,"Lsd_Latitude":22.546649,"Lsd_Altitude":null,"Lsd_GPSSpeed":0.0,"Lsd_Direct":0,"Lsd_AlarmStatus":"40000000000000000000000000000000000000000000000000","Lsd_RcdSpeed":0.0,"Lsd_GPSMileage":0,"Lsd_RcdMileage":5675,"Lsd_SignalIntensity":null,"Lsd_GNSSNum":null,"Lsd_OilNum":null,"Lsd_OilTotal":0,"Lsd_Voltage":null,"V_VehNo":null,"OnLines":"false","Alarm":"none"}]}

 

when  I click Fiddler JSON format ,  the Lsd_ServiceID value appeared :Lsd_ServiceID=22003000140111040

why?

  • Guest
  • Jun 6 2016
  • Under review
Bug
  • Attach files